Huy Nguyễn

Huy Nguyễn

Huy đang là sinh viên, Huy chuyển sang Vinaphone từ nhà mạng khác vì thấy
Quỳnh Châu

Quỳnh Châu

Châu chuyển sim di động đang sử dụng sang mạng Vinaphone khoảng 3 tháng vì
Lê Tường

Lê Tường

Tường chuyển mạng sang Vinaphone từ nhà mạng khác vì Vinaphone có các gói cước